Về chúng tôi
Móc áo tùy chỉnh cho bạn

Công ty TNHH sản phẩm gỗ Lipu Dadi (DADI) là một nhà sản xuất chủ yếu sản xuất các sản phẩm bằng gỗ để trưng bày và khách sạn. Nó nằm trong "Thủ đô móc áo của Trung Quốc" EDLipu, Quế Lâm. Nhà máy đầu tiên của DADI được xây dựng vào năm 1998, cạnh tranh trong việc sản xuất móc treo để sử dụng tại nhà; Nhà máy thứ hai được xây dựng vào năm 2005, chủ yếu sản xuất cho các cửa hàng và khách sạn. Bên cạnh nhà máy được đề cập, còn có hai công ty nữa dưới tên DADI: Lipu Dadi New Material Co., Ltd .. và Guilin Dadi Arts & Crafts Co., Ltd

Chi tiết