Tin tức

Double 11 ở Trung Quốc gì là và như thế nào so sánh với Black Friday?

Double 11 ở Trung Quốc gì là và như thế nào so sánh với Black Friday?

11 tháng 11 2019 Singles '' Ngày đóng quỹ rèm, tổng doanh thu của 268.400.000.000 đồng nhân dân tệ, Hãy để ngạc nhiên thế giới tại sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc và sức mạnh của tiêu thụ mới.

26-11-2019
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)